Det kommer inte att blåsa över – förändring är det nya normala

”70 % av alla förändringsinitiativ misslyckas” – är det sant eller falskt? Vågar du chansa eller ska du ta hjälp av en professionell förändringsledare?

Det duger inte längre att trampa på som vi alltid har gjort – det som tidigare fixades genom att vi skruvade lite här och lite där fungerar inte längre.
Det kommer att krävas omfattande förändringar för de flesta företag för att vara relevanta i framtiden.

Jag har en mångårig erfarenhet av förändringsledarskap på olika nivåer från företag i olika branscher. Jag vet vad som krävs och min främsta styrka är att få människorna i organisationen att förstå och tycka att förändringen är viktig, att tro på att de kan och att sedan få dem att både våga, vilja och göra.

Det handlar om att förändra beteenden och förhållningssätt – lätt att säga – helt avgörande att göra.

För att lyckas skapa en hållbar förändring krävs det mod och tillit – modiga styrelser och företagsledningar som tålmodigt stöttar de som fått uppdraget att genomföra förändringen, modiga ledare som inspirerar medarbetarna till att utveckla det självledarskap som kommer att krävas i framtiden och tillit mellan ledare och medarbetare för att våga ta ut svängarna och skapa nytt.

Visst kommer det att svida och visst kommer det att finnas de som inte vill, kan eller vågar när det verkligen gäller.

Sällan är det medarbetarna som bromsar en förändring, oftare är det ledare och chefer på olika nivåer som är de som håller emot eftersom det oftast är de som mest behöver förändra sitt beteende och förhållningssätt.

Därför måste allt förändringsarbete starta i toppen av organisationen med en ledning som ”lever som man lär” – precis hela tiden.

Närvaro, transparens och prestigelöshet är viktiga värdeord för mig i mitt förändringsledarskap.

Ska vi hjälpas åt att se till att ditt företags förändring lyckas och blir hållbar?